Planarbetet för Hjärup NO etapp 4 påbörjat

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-02 att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att ta fram en detaljplan för en handelsetablering i den nordöstligaste delen av Hjärup – Hjärup No etapp 4.

Läs mer

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available