Uppåkraskolan gläntar på dörren

Den nya Uppåkraskolan i nordöstra Hjärup ska stå klar att ta emot elever hösten 2016, men redan nu börjar den ta form på riktigt. StaffanstorpsAktuellt har gläntat på dörren till de nya skolbyggnaderna.

– Det blir en mycket fin, modern och fräsch skola som lockar till både lek och lärande. Skolan är för barn i åldrarna 6-12 år, som både går på fritidshem och i grundskola, säger skolchef Stina Hansson.

– Skolan kommer att kunna användas för fritidsaktiviteter, den har bland annat en väldigt fin matsal med scen vilken jag hoppas ska kunna användas både av elever på skoltid men också av föreningar som vill hyra.

– Den nya idrottshallen blir fullskalig, med åskådarläktare med plats för 350 personer, och kan användas även på kvällstid. Den blir ett stort tillskott för före-ningslivet i Hjärup.

Plats för 525 elever

Hjärup växer starkt och framför allt flyttar många nya barnfamiljer in. För att alla elever ska få plats används just nu extra paviljonger vid Hjärups skola. Men det problemet är snart ur världen.

Nya Uppåkraskolan gränsar direkt till Uppåkravallen och Hjärups park som börjat anläggas.

Totalt skapas plats för 525 elever på en inomhusyta på 8 700 kvm.

– Alla elever som går Montessorispåret på Hjärups skola flyttar till Uppåkraskolan i samband med läsårsstart 2016/2017, tillsammans med en klass från varje årskurs som också går på Hjärups skola.

– Både Hjärups skola och Uppåkraskolan blir F-6 skolor från nästa höst, medan Hjärups-lundsskolan åter blir en 7-9 skola, berättar Stina Hansson.

Väl genomtänkt

Uppåkraskolan är planerad så att den i framtiden ska kunna byggas till för 7-9-skola samt förskola om behov finns.
Stina Hansson är mycket nöjd:

– Det har varit ett väldigt bra samarbete mellan fritid och skola som gör att jag ser stora möjligheter för en skola som har öppet mer än under skoltid. I arbetet med att ta fram skolan gnuggade personal på förebyggandeenheten, fritid, skola och Resurscenter geniknölarna. Jag tycker att vi fått till en skola som kan möta olika barns olika behöv.

– Utemiljön är väl genomtänkt och jag hoppas att alla de barn som flyttar in i området runt skolan vill leka på gården både på raster och på sin fritid. Närheten till Uppåkravallen är också ett stort plus.

Personal följer med

Personalen på Hjärups skola har under året fått önska placering i samtal med rektor Krister Åkesson. Han har därefter gjort en fördelning som utgått från att lärare och elever i olika klasser följs åt och att behörigheten hos lärarna ska vara säkrad.

– Det kommer att finnas special-pedagoger och förstelärare. Några kompletterande nyrekryteringar sker i vår, men till största delen är det personal som följer med. Rektor för den nya skolan blir Ulrika Narling som i februari lämnar sin tjänst som rektor i Eslövs kommun, berättar Stina Hansson.

Miljöbyggnad

Ägare och förvaltare av skolan är fastighetsbolaget Hemsö och byggherre är Skanska Distrikt Lund.

Den 18 mars i år togs första spadtaget och den sista maj 2016 ska de nya byggnaderna vara klara att lämnas över från byggherren.

– Skolan blir miljöcertifierad som miljöbyggnad silver, säger Ida Welin på Skanska. Det betyder att vi följt ett antal indikatorer från Sweden Greenbuilding Council SGBC och därmed garanterar bland annat god innemiljö, bra ljudmiljö och låg energiförbrukning. Det blir en mycket fin skola.

Stor skolsatsning

Staffanstorps kommun tar sedan ett par år tillbaka ett stort och viktigt helhetsgrepp kring skolbyggnaderna i kommunen. F-9-skolan Baldersskolan (före detta Centralskolan) invigdes hösten 2013 efter en rejäl ombyggnad, renovering och ansiktslyftning. Nybyggda Mellanvångskolan (F-6) stod helt klar i januari i år. Anneroskolans elever (F-6) och personal har flyttat till gamla Bråhögsskolan i väntan på att den nya skolan i norra Staffanstorp ska stå klar. Och hösten 2016 invigs nya Uppåkraskolan (även den F-6) i Hjärup.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt.