Ett lyft för Hjärups park

Brofundamenten i kanten av dammen i den framtida Hjärups park har gapat tomma hela vintern, men i onsdags lyftes den 8 ton tunga träbron äntligen på plats.

Bron är byggd av svenskt trä uppe på Martinsons i Skellefteå och har fraktats ner på lastbil. Arbetet tog ungefär 1,5 timme från att lastbilen anlände till att den låg färdigt på plats. Flera passerande medborgare stannade till för att titta på lyftet.

Inpassning av bron Foto: Karl Andersson

Bron är dock inte öppen för allmänheten ännu. Entreprenören har börjat modellera upp marken runt omkring, därefter ska grusgångarna anläggas, växter ska planteras och trappor och kantstenar sättas. Detta är några av de moment som ingår i den andra och avslutande delen av etapp 1 i anläggandet av parken som Peab Anläggning påbörjade förra året och alltså avslutar i höst. Då öppnar även etapp 1 av parken för allmänheten.

Utsikt från bron mot Trädgårdslunden i norr Foto: Karl Andersson

Arbetet med att projektera den andra och avslutande etappen påbörjas av Sigma Civil om några veckor och utgår från det gestaltningsprogram som togs fram för hela parken 2014. Även detta arbete beräknas vara klart i höst.

Du kan också följa arbetet med Hjärups park här.

Text och foto: Karl Andersson