Ett lyft för Hjärups park

Brofundamenten i kanten av dammen i den framtida Hjärups park har gapat tomma hela vintern, men i onsdags lyftes den 8 ton tunga träbron äntligen på plats.

Läs mer

Planarbetet för Hjärup NO etapp 4 påbörjat

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-02 att uppdra på stadsbyggnadskontoret att ta fram en detaljplan för en handelsetablering i den nordöstligaste delen av Hjärup – Hjärup No etapp 4.

Läs mer

Granskning av detaljplanen för Hjärup NO etapp 3

Granskning av detaljplanen för Hjärup NO etapp 3 pågår 2015-12-14 — 2016-01-24. Den som har synpunkter på planförslaget kan senast den 24e januari 2016 framföra dessa skriftligen.

Läs mer

Uppåkraskolan gläntar på dörren

Den nya Uppåkraskolan i nordöstra Hjärup ska stå klar att ta emot elever hösten 2016, men redan nu börjar den ta form på riktigt. StaffanstorpsAktuellt har gläntat på dörren till de nya skolbyggnaderna.

Läs mer