Förskolan Kids2Home

Förskolan består av 6 +1 avdelningar och drivs av Kids2Home. Hemsö byggde och äger förskolan.

Utbyggnad och tidplan

Förskolan färdigställdes och öppnades under 2013.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för förskolan vann laga kraft 2012.

Hoppa till navigering