Förskolan Kids2Home

Förskolan består av 6 +1 avdelningar och drivs av Kids2Home. Hemsö byggde och äger förskolan.

Utbyggnad och tidplan

Förskolan färdigställdes och öppnades under 2013.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för förskolan vann laga kraft 2012.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available