Hjärup NO etapp 3

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt bostadsutbyggnad i Hjärups centrala/nordöstra delar, samt att möjliggöra förlängningen västerut av Parkallén, huvudgatan som knyter samman hela Hjärup NO.

Inom det aktuella området föreslås en varierad bostadsbebyggelse med upp till ca 150 bostäder fördelade på flerbostadshus samt radhus, kedjehus och friliggande villor. Högst och tätast bebyggelse föreslås i söder, mot Hjärups park och Parkallén. Längs Parkallén eftersträvas också inslag av lokaler för småföretagare.

Marken inom området ägs av Sveaskog respektive Staffanstorps kommun. JM kommer att uppföra småhusen inom i de norra delarna av området. För övriga delar av området har kommunen tecknat markanvisningsavtal med exploatörerna OBOS Bostad, Darlin fastigheter i Malmö ABStigborg Förvaltning AB, samt Svenska hyreshus.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och har föregåtts av ett planprogram.

Detaljplanen antogs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-09 och protokollet justerades 2016-11-21.

Planhandlingar

Övriga handlingar

Utbyggnad och tidplan

Detaljplanen för Hjärup NO etapp 3 beräknas antas under hösten 2016. Under förutsättning att detaljplanen inte överklagas kan utbyggnaden av området påbörjas efter detta.

Kontaktperson på kommunen

Detaljplan: Anna Fogelberg

Exploatering och genomförande: Anna Isgren

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

14 kommentarer till Hjärup NO etapp 3

 1. Hej!
  Vet ni när hjärup NO etapp 3 kommer börja bygga flerfamiljshus?
  Är det klart vem som kommer sälja/hyra ut lägenheterna?

  1. Hej!
   Utbyggnad av gator och kommunala anläggningar beräknas preliminärt att ske under 2020. Därefter kan exploatörerna påbörja byggnationen av bostadsmarken.

   OBOS Bostad, Darlin fastigheter i Malmö AB, Stigborg Förvaltning AB, samt Svenska hyreshus är de exploatörer som har en markanvisning om att bygga flerbostadshus. I dagsläget har kommunen tecknat avtal med två av företagen och förhandling pågår med övriga. Länkar till exploatörerna finns i texten ovan.

   1. Hej, kommer då inget att hända i Hjärups park i år?
    Mvh,
    Björn

 2. Hej!
  Vem kommer bygga flerfamiljshusen? När är beräknad byggstart och inflyttning?
  Är det några beslut som behövs för att bygget ska starta?

 3. Hej!

  Vet ni möjligen vem som kommer att sälja de friliggande villorna eller vem man kan kontakta?

  //Emma

  1. Hej Emma,

   Samtliga friliggande villor kommer att byggas och säljas av JM.

   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg
   Planarkitekt
   Stadsbyggnadskontoret

 4. Hej, när ska ni börja på etapp 3(gator etc) ? Hänger det ihop med utbyggnaden av Hjärups park? Mvh, Björn

  1. Hej Björn

   Vi projekterar just nu utbyggnaden av etapp 3 och den sista delen av Hjärups park. Förhoppningen är att vi ska påbörja arbetena framåt sommaren, men årets budget är ännu inte beslutad så jag kan inte lova något.

   Vänlig hälsning
   Anna Palm
   Projektledare, tekniska enheten
   Staffanstorp kommun

 5. Hej, ser att byggstart för bostäderna är planerade i augusti nästa år (https://www.shhbostad.se/hitta-bostad/staffanstorp/brf-parkallen/) Kommer ni då att börja snart med VA/gator? Hänger detta i hop med utbyggnaden av Hjärups park? mvh, Björn

 6. Hej!
  Finns det några nyheter kring målet och nu en tidsplan för byggnationen? Om dom kom i höst 2017 bör det nu vara beslutat?

  1. Hej
   Dom har kommit och detaljplanen har vunnit laga kraft. Fastighetsbildning pågår och kommunen planerar att börja projektera för utbyggnad av gator och VA i vår, samt därefter bygga ut gator och VA efter årsskiftet. Byggnation av bostäder kan preliminärt påbörjas 2019.
   Med vänlig hälsning
   Fredrika Klevborn, exploateringsingenjör

   1. Hej!
    När beräknas det komma mer information kring bostäderna?
    Med vänlig hälsning
    Moa

 7. Hej,
  Är detaljplanen fastställt för etapp 3?
  När är det planerad att börja bygga etapp 3?
  mvh,
  Björn

  1. Hej,
   Detaljplanen har fått prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Dom i målet kommer troligen i höst. Om domstolen fastställer planen så att den vinner laga kraft kan byggstart av bostäderna ske inom 12-18 månader från laga kraft.
   Med vänlig hälsning
   Anna Fogelberg, planarkitekt
   Stadsbyggnadskontoret