Hjärup NO etapp 4

Syftet med projektet är att möjliggöra utbyggnaden av den fjärde och sista etappen av Hjärup NO, i enlighet med det planprogram för området som godkändes av kommunstyrelsen 2013-12-09.

Planförslaget möjliggör för utbyggnad av handel och verksamheter i Hjärups nordöstra del. I den västra delen av planområdet planeras för utjämningsmagasin för att hantera dagvattnet som genereras inom planområdet. Handelsområdet och bebyggelsen utformas på ett omsorgsfullt sätt.

Detaljplanen har antagits av Stadsbyggnadsnämnden den 11 september 2019 och vann laga kraft den 11 oktober 2019.

 

Planhandlingar

Dp Hjärup nordost etapp 4 planbeskrivning LAGA KRAFT 20191011

Dp Hjärup nordost etapp 4 plankarta LAGA KRAFT 20191011 A2

Dp Hjärup nordost etapp 4 Granskningsutlåtande LAGA KRAFT 20191011

Kontaktpersoner på kommunen

Detaljplan: Planarkitekt Susanna Falck

Exploatering och genomförande: Exploateringsingenjör Viktor Rosengren

 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

25 kommentarer till Hjärup NO etapp 4

 1. Hej!
  Nyfiken, vilken butik är de som kommer och vilket träningsbolag? Förutom padelcentret då!
  Med vänlig hälsning, Ida.

  1. Hej Ida!

   Tack för din kommentar! Kontakta gärna Mims invest för din fråga: http://www.mimsinvest.se/

   Med vänlig hälsning

   Susanna

  2. Coop
   STC Gym
   Padel of sweden

 2. Hej!

  Hur gick det, blev det någon överklagan eller är allt klart för byggstart? Vi är många som väntar på detta 🙂

  1. Hej!

   Planen har nu vunnit laga kraft.

   Med vänlig hälsning

   Susanna

 3. Hejhej,

  Någon uppdatering angående detta projekt?

  Mvh Joel

  1. Hej!

   Detaljplanen skall upp för antagande i nästa nämnd i september. Planen vinner laga kraft efter tre veckor om ingen överklagar den. Därefter får exploatören tillgång till marken.

   Med vänlig hälsning

   Susanna

   1. Hej,

    Tack för svar!

    Finns det någon hemsida där man kan följa processen tydligare än via detta kommentarsfält?

    Mvh Joel

    1. Hej!

     Om du menar byggandet och inte planarbetet så får du kontakta exploatören: http://www.mimsinvest.se/

     Med vänlig hälsning

     Susanna

     1. Nej jag tänker på själva planarbetet, finns det något sätt att följa denna process?

     2. Hej Joel!

      Planen har antagits nu så planprocessen är klar om ingen överklagar planen.

      Med vänlig hälsning

      Susanna

 4. Finns det ngn ny info/tidplan kring detta projekt? Nyfiken på när man beräknar att gym och matbutik kmr att öppna.

  1. Hej!

   Detaljplanen skall upp för antagande i nästa nämnd i september. Planen vinner laga kraft efter tre veckor om ingen överklagar den. Därefter får exploatören tillgång till marken.

   Med vänlig hälsning

   Susanna

 5. Hej,
  Hur går det med denna detaljplan? Kommer bygget igång efter sommaren så matbutik och padel kan starta upp vid årsskiftet?
  Mvh,
  /Erik

  1. Hej Erik!

   Detaljplanen planeras preliminärt att antas efter sommaren. Därefter skall planen vinna laga kraft om ingen överklagar. Efter planprocessen och projektering är klar så kan bygget startas upp.

   Med vänlig hälsning

   Susanna

 6. Hej!

  Hur går det med denna detaljplan? Har för mig att jag läst att fler arkeologiska undersökningar skulle göras, men det är kanske klart nu? Stod i Byabladet att bygglov etc. kommer kunna sökas under våren om inte överklagande kommer in på detaljplanen. Lite tråkigt att ni inte uppdaterar oftare kring status på era detaljplaner här på hemsidan, för vi är många som undrar och det kanske hade avvärjt en del frågor!

  MVH
  Cecilia

  1. Hej!
   Vi jobbar för fult med att revidera planförslaget efter samrådet. Tanken är att det ska skickas ut för granskning i mars. Då kommer planhandlingarna att läggas upp på denna sida samt skickas ut till berörda. Nästa steg i planprocessen är antagande vilket beräknas kunna ske till sommaren. Om detaljplanen inte överklagas påbörjas därefter projektering och byggande. Mvh Sofia

 7. När kommer detaljplanen för Hjärup 4:2 , Hjärup NO etapp 4 presenteras för allmänheten och blir det fler samrådsmöten? Arkeologiska utgrävningar lär ha försenat processen.

  Många undrar om och när det kommer att finnas en livsmedelsbutik på området liksom hur det går tidigare planerade verksamheter .
  Ingegerd

 8. Hi,
  Har ni updaterad tidsplan för bygget på området? (start/slut)
  mvh, Björn

 9. Hej Sofia o Jonathan!
  En arkitekttävling med Hjärupsbor och arkitektstuderande kunde utlysas inom ramen för Kulturmiljöprogrammet om hur byggnaderna skall designas och färgsättas till det yttre, så att de anpassas väl till den miljö de skall ligga i.
  Hälsningar Ingemar

 10. Hej,
  Har ni några uppdateringar om när arbetet på Trekantsområdet börjar och då när det blir färdigställt?
  mvh,
  Björn

 11. Hej!
  E.ON har ett ledningsstråk med dels 50 kV-ledningar, dels 130 kV-ledningar genom området. 50 kV-ledningarna som är de längs västerut har E.ON för avsikt att ta ned (om det inte redan är gjort?). 130 kV-ledningarna finns det i dagsläget inga planer på att ta ned. Detaljplanerna för området har därför anpassats efter att dessa ledningar kommer att finnas kvar.
  MVH Katarina Jeraeus, planarkitekt

  1. Hej Katarina,

   Jag kan inte riktigt förstå varför ni/kommunen inte ser till så att kraftledningen grävs ned. För visst vill Staffanstorps kommun fortfarande ha;
   a) Förtätning
   b) Miljötänk
   c) Erbjuda boende även för de som t.ex. lider av elöverkänslighet, som för övrigt är en medicinskt erkänd diagnos.
   d) Långsiktighet.

   Vem som bär kostnaden av nedgrävning torde således vara sekundär, mitt tips är att kostnaden delas lika mellan;
   1) EON (ägare av kraftledning, luftburna ledningar är inget de skulle anlagt i dagsläget förmodar jag).
   2) Kommunen (Staffanstorps kommun)
   3) Exploatör (Exempel på exploatör, JM/Skanska/Peab/NCC)

   Återgång gärna med svar på a-d, om hur ni tänkte där.

   Mvh
   Niklas

   1. Hej Niklas!
    Katarina har bytt arbetsplats och arbetar inte längre på stadsbyggnadskontoret. Kommunen arbetar både för att kraftledningar ska grävas ner och flyttas, men det är komplicerade processer med långa tidsplaner, stora kostnader och flera aktörer inblandade. Naturligtvis vill Staffanstorps kommun arbeta med förtätning med långsiktigt miljötänk och kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer för alla olika målgrupper. Detta arbetar vi med i en rad olika projekt i både Hjärup och Staffanstorp.
    Mvh Sofia

    1. Tack, Sofia för svar. Mycket uppskattat.

     Att det är komplicerat förstår jag, men det kommer inte bli mindre komplicerat att skjuta detta på framtiden, förmodar jag.

     Med mitt förstånd så borde kostnaderna förhålla sig (ordnat efter storleksordning);

     1) Brott på ledning, då matarström försvinner under tiden (E.ON. gillar säkert inte att ta denna kostnad, jag bedömer denna som den största kostnaden och anledningen till varför ledningen inte grävs ned).
     2a) En ny kabel för nedgrävning är förmodligen väldigt dyr
     2b) Att gräva diket/demontera existerande (för) kabel samt säkra denna kostar nog en del.

     Enligt mitt resonemang ovan så är 2a och 2b småpotatis i sammanhanget, ni har t ex redan arbetsfordon i området då den nya ”Stadsparken” håller på att anläggas. Så då är vi tillbaka på punkt 1). Dvs förhandlingar med E.ON om deras ersättningsanspråk. Att ta kostnaden nu känns för mig rimligt, och att då inte utforma en till laga kraft gällande detaljplan, utformad till att kraftledning fortfarande är luftburen. Med mitt resonomang ovan så faller vi då genast tillbaka på långsiktighet dvs d), både ekonomiskt sådan och et al.

     Ja, så tänker jag i alla fall. Det går ju alltid att låna pengar ifall de nu saknas för finansiering. Kanske får t om kommunen avkastning på investeringen, och allt löste sig till det bättre för samtliga. Just denna analys bedömer jag som bristfällig hos kommunen.

     Mvh
     Niklas