Hjärups park

Hjärups park kommer att bli en stor tillgång inte bara för de boende i Åretruntbyn utan för boende i hela Hjärup. Den 10 hektar stora parken kommer att fyllas med pulkabackar, löparslingor, en lekplats, grillplatser, skogslika partier, dammar och stora, öppna ytor för bollspel, valborgs- och midsommarfiranden mm.

Hjärups park har en egen hemsida där du kan hitta mer information om utvecklingen av parken.

Utbyggnad och tidplan

Hjärups park byggs ut i två deletapper – etapp 1 och 2. Etapp 1 omfattar den östra delen av parken (inklusive dagvattendamm), gång- och cykelvägarna längs Parkallén och norrut genom parken från Slättvägen samt parkytorna närmast gång- och cykelvägarna. Byggnationen av denna etapp pågår och beräknas avslutas under vintern 2016/2017. Etapp 2 omfattar de västra delarna av parken. Utbyggnaden av denna del kommer att påbörjas längre fram.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för Hjärups park vann laga kraft 2010.

Kontaktperson på kommunen

Utbyggnad: Karl Andersson

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available