Planarbetet för Hjärup NO etapp 4 påbörjat

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-02 att uppdra på stadsbyggnadskontoret att ta fram en detaljplan för en handelsetablering i den nordöstligaste delen av Hjärup – Hjärup No etapp 4.

Läs mer

Granskning av detaljplanen för Hjärup NO etapp 3

Granskning av detaljplanen för Hjärup NO etapp 3 pågår 2015-12-14 — 2016-01-24. Den som har synpunkter på planförslaget kan senast den 24e januari 2016 framföra dessa skriftligen.

Läs mer