Uppåkraskolan

Uppåkraskolan Illustration Licens: Arkitektgruppen

Uppåkraskolan har byggts som en skola för f-åk 6, ca 520 elever, med möjlighet att i framtiden utöka med åk 7-9. I anslutning till skolan har det också byggts en fullskalig idrottshall som används av skolans elever dagtid och av föreningslivet kvällstid.

Hemsö har byggt ut Uppåkraskolan och äger skolfastigheten. Kommunen kommer att hyra skollokalerna av Hemsö med mångåriga hyresavtal.

I samma kvarter som Uppåkraskolan planeras också en förskola för ca 120 elever.

Utbyggnad och tidplan

Byggnation pågår och skola samt idrottshall kommer att stå färdiga för inflyttning till hösten 2016. För förskolan intill Uppåkraskolan finns ännu ingen tidplan.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för skolkvarteret vann laga kraft 2014.

Kontaktperson på kommunen

Verksamhet på Uppåkraskolan: Ulrika Narling (rektor)

 

Hoppa till navigering