Uppåkravallen

Uppåkravallen består av tre nyanlagda fotbollsplaner för 11-mannalag, två med konstgräs och en med naturgräs, samt en äldre grusplan för sju-mannalag. Verksamheten inom området drivs huvudsakligen av UIF (Uppåkra IF).

Utbyggnad och tidplan

Uppåkravallen invigdes hösten 2014. Området färdigställdes under 2015.

Gällande planhandlingar

Detaljplanen för idrottsområdet vann laga kraft 2013.

Hoppa till navigering