Våld i nära relationer

När allt fler arbetar hemifrån på grund av covid-19, ökar risken för våld i nära relationer. Det blir också svårare för utsatta att söka hjälp. Staffanstorps kommun har utökat möjligheterna för dig som känner […]

Läs mer

Är du intresserad av att arbeta inom vården i Staffanstorps kommun?

Är du intresserad av att arbeta inom vården i kommunal verksamhet eller hos privat utförare i Staffanstorps kommun, vänligen kontakta oss.

Läs mer