Förenade Care AB tar över driften av Magnoliagården

Socialnämnden i Staffanstorps kommun har fattat beslut i upphandling av vård- och omsorgsboendet Magnoliagården. Det drivs sedan april 2009 på entreprenad av Attendo Care AB. Enligt beslutet kommer Förenade Care AB att överta driften av Magnoliagården från och med 1 januari 2016.

Läs mer

Ny organisation för överförmyndare

En ny organisation gör att det nu är lättare för enskilda medborgare att ta kontakt med överförmyndaren. De fyra samarbetskommunerna
Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge och Lomma har sedan årsskiftet gemensam handläggning av sina överförmyndarärenden.

Läs mer

Fritidsgrupp för dig med funktionsnedsättning

Fritidsgrupp för dig mellan 13 år och 20 år som har någon form av funktionsnedsättning.

Läs mer

”Peppar peppar ….” – kampanjdag för äldres säkerhet

FN har utropat den 1 oktober till internationella äldredagen. Denna dag uppmärksammas över hela Sverige med kampanjerna. I Staffanstorp uppmärksammar vi dagen med lite olika aktiviteter på Räddningstjänsten Kometvägen 1 mellan klockan 13.30-16.00.

Läs mer

Seniorveckan 7-12 september 2014

Under förra årets seniorvecka besökte 1828 personer Medelpunkten på Pilegården och i år vill vi slå ett nytt rekord! Invigning av årets seniorvecka är söndagen den 7 september klockan 14. Seniorveckan inleds av socialnämndens ordförande Liliana Lindström, sedan blir det barsnack med Leif Mannerström.

Läs mer

Omvårdnadslyftet ökar vårdpersonalens kompetens

Drygt tjugo stycken omvårdnadspersonal i äldreomsorgen har nu läst färdigt sina kompetenshöjande studier i Omvårdnadslyftet.

Läs mer