Snart öppnar gästis sitt nya hotell

– Det känns verkligen spännande. Vi upplever att många ser det som positivt att det äntligen kommer ett hotell till Staffanstorp. Vi ser ljust på framtiden och sporras av utmaningen att hitta nya arbetssätt, säger Staffanstorps nye hotelldirektör Adam Thorstensson.

Läs mer

Snart dags att ansökan om ungdomspraktik

Sommarpraktik är till för främst elever som slutar åk 9 eller år 1 på gymnasiet. Du kan ansökan till detta mellan den 9 mars och 25 mars via en länk på staffanstorp.se, Arbete och näringsliv.

Läs mer

Byggstart för Södra Stanstad närmar sig

– Nya Södra Stanstad är tänkt att bli en direkt fortsättning på det stadsmässiga centrum som finns idag, och ska göra centrum både tydligare och synligare i stadsbilden från Malmövägen, säger plan- och exploateringschef Karolina Gnosspelius på Staffanstorps kommun.

Läs mer

Ny kreativ utemiljö inspirerar till nya lekar

Ryttarebyns förskola har med inspiration av förskolans innemiljö och i samråd med de kreativa förskolebarnen skapat helt nya förutsättningar för lekar utomhus.

Läs mer

Ny lärmiljö testas i Hjärups skola

Hjärups skola har fått tre nya fina klassrum för sina treor i den del som tidigare inrymde en förskola och vårdcentral.
Ett av klassrummen är ett så kallat ”pilotklassrum” med en lång rad nya spännande flexibla lösningar.

Läs mer

Satsningen på nya äldreboenden gav snabbt resultat

Den stora satsningen på särskilda boenden har gett snabbt resultat. Staffanstorps kommuns nya boenden rankas idag bland de bästa i landet i en nationell undersökning utförd av Socialstyrelsen.

Läs mer