Planeringsfas för bredbandsutbyggnad

Staffanstorp Centrum AB har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att etablera ett öppet stadsnät i enlighet med Bredbandsstrategin för Staffanstorps kommun.

Läs mer