Konstaterat fall av covid-19 på äldreboende

En boende på ett äldreboendet har fått covid-19. Det är det första och hittills enda konstaterade fallet inom äldreboendena i Staffanstorps kommun.

Läs mer

Vård- och omsorgspersonal testas för covid-19

Från och med den 14 maj startar provtagning för covid-19 av personal i Staffanstorps kommun med symtom som arbetar inom vård och omsorg. Sedan en vecka testas vård- och omsorgspersonal i ett pilotprojekt i […]

Läs mer

Tekniskt problem med fakturor

På grund av ett tekniskt problem har samtliga barnomsorgs- och äldreomsorgsfakturor för maj månad skickats ut i pappersformat. De kunder som har E-fakturor har felaktigt fått sina fakturor i pappersformat istället. Vi beklagar det […]

Läs mer

Gratis skollunch erbjuds till gymnasieelever

Staffanstorps kommun erbjuder fri skollunch till kommunens elever som går gymnasiet i Lund eller Staffanstorp.

Läs mer

Covid-19: Forskarna behöver din hjälp

Staffanstorps kommun stöttar forskningsprojektet som bidrar till att stärka kunskaperna om och bekämpa coronaviruset covid-19.

Läs mer

Nytt utseende på staffanstorp.se

Som du kanske har märkt ser kommunens webbplats lite annorlunda ut. Vi har gjort ett par förbättringar för att underlätta för dig som besökare. Vi har också samlat de vanligaste frågorna med svar på en FAQ-sida.

Läs mer