Idrottshallar och badhus stänger

Med anledning av regeringen och Folkhälsomyndighetens nya restriktioner stänger Staffanstorps kommun sina idrottshallar och badhus med omedelbar verkan.

Läs mer

Beslut för att underlätta för lokal torghandel förlängs

Den 20 mars fattade Staffanstorps kommun beslut för att underlätta för det lokala näringslivet genom att inte ta ut avgift för torghandel. Ett beslut som nu förlängs till och med den 28 februari nästa […]

Läs mer

Vill stärka invånarnas möjligheter till arbete i pandemin

Coronapandemin har lett till att historiskt många blivit varslade från sina jobb. Arbetsmarknadsförvaltningen i Staffanstorp jobbar intensivt för att stötta kommunens invånare och för att hålla ner andelen arbetslösa i kommunen.

Läs mer

Här är årets resultat från trygghetsmätningen

Färre utsätts för mängdbrott och den upplevda problematiken med stökiga ungdomsgäng fortsätter att minska. Samtidigt anser kommuninvånarna att nedskräpning är ett växande problem. Det visar resultatet från årets trygghetsmätning.

Läs mer

Se över ditt behov av förskola och fritidshem över jullovet

Snart går en termin färgad av coronapandemin mot sitt slut. Staffanstorps kommun vill passa på att tacka alla för det arbete som görs för att försöka minska på den smittspridningen som pågår just nu.

Läs mer

Lunchlådor till gymnasieelever

Staffanstorps kommun erbjuder lunchlådor till alla gymnasieelever folkbokförda i Staffanstorps kommun och som bedriver sin undervisning på distans.

Läs mer