Vattenavstängning i Lilla Uppåkra

Onsdagen den 17 november kommer vattnet att stängas av i Lilla Uppåkra  i Staffanstorp. Vattnet stängs mellan klockan 8 och 13 på grund av reparation på vattenledningsnätet.

Läs mer

En svärm med lysande fjärilar har landat i Hjärup

Ni är säkert många som redan upptäckt den svärm av fjärilar som lyser bland träden vid Rymdlekplatsen i Hjärup. Fjärilarna har landat precis vid ingångarna till Rymdlekplatsen från Åttevägen/Åttegränd och från parken

Läs mer

Vesumsvägen avstängd

Från måndagen den 1 november till den 15 november kommer Vesumsvägen vara helt avstängd mellan Handelsvägen och Barkvägen.

Läs mer

VA-arbete på ledningar i Staffanstorp

Staffanstorps kommuns VA-verk utför ledningsrenovering av dagvatten  och avloppsledningsnätet i Staffanstorp. Renoveringen påbörjas den 25 oktober och beräknas pågå under vecka 44.

Läs mer

Ändrad vattensammansättning i Hjärup

Från måndagen den 25 oktober och två veckor fram kommer dricksvattnet i de sydöstra delarna av Hjärup få en annan sammansättning. Detta på grund av 100 procent flöde från Vombverket till de delar som normalt försörjs av vatten från Ringsjöverket.

Läs mer

Renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorp

På uppdrag av Staffanstorps kommun kommer Svapipe AB från den 6 september och fem veckor fram utföra renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorps ytterområden.

Läs mer