Vattenavstängning i Stora Uppåkra

På grund av arbete på vattenledningen kommer vattnet i Stora Uppåkra att stängas av onsdagen den 2 oktober klockan 7 till 17. Berörda fastigheter är informerade via brev. Vi ber er tappa upp vatten för behov.

Läs mer

Ombyggnad av vägkorsning Malmövägen/Tingsvägen

Från och med torsdagen den 19 september kommer det att bli störningar i trafiken på grund av arbetet med ombyggnaden av korsningen Malmövägen/Tingsvägen till cirkulationsplats.

Läs mer

Gamla busstationen byggs om till bilparkering

Gamla busstationen på hörnet Skånevägen/ Storgatan byggs tillfälligt om till bilparkering. Infart till parkeringen blir från Storgatan och med utfart både till Storgatan och Skånevägen

Läs mer

Akut vattenläcka i Kyrkheddinge

En akut vattenläcka har inträffat i Kyrkheddinge på Almlundaområdet. Vattnet stängs av idag måndag den 16/9 kl 9.45 och detta berör hela Almlundaområdet.

Läs mer

Ombyggnad av vägkorsning Malmövägen/Tingsvägen

Vecka 37 påbörjas arbetet med ombyggnad av vägkorsningen Malmövägen/Tingsvägen till en cirkulationsplats. Ombyggnaden ger större säkerhet för bil-, cykel- och gångtrafikanter i korsningen.

Läs mer

Försening av vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra

VA-arbetet vid korsningen Lommavägen/Gamla Lundavägen har drabbats av ytterligare försening. Arbetet med återställning och asfaltering kommer att färdigställas under tisdagen den 17 september. Korsningen är åter helt öppen för trafik onsdagen den 18 september.

Läs mer