Försening av vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra

VA-arbetet vid korsningen Lommavägen/Gamla Lundavägen har drabbats av ytterligare försening. Arbetet med återställning och asfaltering kommer att färdigställas under tisdagen den 17 september. Korsningen är åter helt öppen för trafik onsdagen den 18 september.

Läs mer

Vikhemsområdet

I vecka 35 påbörjas utbyggnadsprojektet inom Vikhemsområdet. Arbetet inleds med att anlägga VA, byggator och park de i västra delarna. I början av sommaren 2014 påbörjar sen byggentreprenörerna arbetet med att bygga husen.

Läs mer

Spolning av vattenledningar i Staffanstorp

Efter renoveringsarbetet på vattenledningen på Malmövägen i Staffanstorp spolar Va-verket ledningarna i området kring Åkershus, Vädervägarna och Geometrivägarna.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete på Malmövägen

Vecka 32 påbörjar VA-verket renoveringsarbete på vattenledningen på Malmövägen i Staffanstorp, mellan Gulfmacken (före detta Shell) och Malmörondellen. Arbetet kommer att pågå till fredagen den 23 augusti.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete i Kyrkheddinge

Vecka 32 startar ett stort vatten- och avloppsarbete i Kyrkheddinge. En ny spillvattenpumpstation ska byggas på parkeringsplatsen vid Sydfrys och en vid Kvärlövsvägen.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra

Vecka 32 startar ett stort vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra. En ny spillvattenpumpstation ska byggas vid Phils väg. Se avstängningar och ersättningsvägar här på sidan.

Läs mer