Vikhemsområdet

I vecka 35 påbörjas utbyggnadsprojektet inom Vikhemsområdet. Arbetet inleds med att anlägga VA, byggator och park de i västra delarna. I början av sommaren 2014 påbörjar sen byggentreprenörerna arbetet med att bygga husen.

Läs mer

Spolning av vattenledningar i Staffanstorp

Efter renoveringsarbetet på vattenledningen på Malmövägen i Staffanstorp spolar Va-verket ledningarna i området kring Åkershus, Vädervägarna och Geometrivägarna.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete på Malmövägen

Vecka 32 påbörjar VA-verket renoveringsarbete på vattenledningen på Malmövägen i Staffanstorp, mellan Gulfmacken (före detta Shell) och Malmörondellen. Arbetet kommer att pågå till fredagen den 23 augusti.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete i Kyrkheddinge

Vecka 32 startar ett stort vatten- och avloppsarbete i Kyrkheddinge. En ny spillvattenpumpstation ska byggas på parkeringsplatsen vid Sydfrys och en vid Kvärlövsvägen.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra

Vecka 32 startar ett stort vatten- och avloppsarbete i Hjärup och Stora Uppåkra. En ny spillvattenpumpstation ska byggas vid Phils väg. Se avstängningar och ersättningsvägar här på sidan.

Läs mer

Akut vattenläcka på Västanvägen

En akut vattenläcka har inträffat på Sydvattens vattenledning som ligger längs med Västanvägen i Staffanstorp. Boende i Hjärup påverkas av läckan genom ett lägre tryck i ledningarna.

Läs mer