Vattenavstängning i Staffanstorp

Onsdagen den 6 mars kommer vattnet att stängas på Sadelmakarevägen, Repslagarevägen, Krutmakarevägen, Kopparslagarevägen, Handskmakarevägen och Glasmästarevägen på grund av arbete på vattenledningen.

Läs mer

Akut vattenläcka i Stora Uppåkra

Just nu måndagen den 4 mars har det inträffat en akut vattenläcka i Stora Uppåkra. Hela Stora Uppåkra utom Bergströms väg och Myresjöhusområdet berörs av läckan.

Läs mer

Tillfällig ändring av busstrafiken

Onsdagen den 6 februari mellan klockan 4 till 12 kommer det att utföras vägarbeten på södra sidan av Malmövägen vid hållplats Storgatan. Detta medför att hållplatsen stängs och busslinjerna 174, 172, 166, 155 och 127 påverkas.

Läs mer

Nya dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket

Som vi tidigare lovat fortsätter vi fotodokumentationen av dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket.

Läs mer

Nya busshållplatsen på Malmövägen

Området kring nya busshållplatsen kommer inte bli färdigt i tid till öppnandet den 12 december

Läs mer

Nya dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket

Under arbetets gång kommer vi att fotografera byggnationen av dagvattenpumpstationen vid Reningsverket. Bilder från bygget läggs ut efterhand som arbetet fortskrider.

Läs mer