Akut vattenläcka i Stora Uppåkra

Just nu måndagen den 4 mars har det inträffat en akut vattenläcka i Stora Uppåkra. Hela Stora Uppåkra utom Bergströms väg och Myresjöhusområdet berörs av läckan.

Läs mer

Tillfällig ändring av busstrafiken

Onsdagen den 6 februari mellan klockan 4 till 12 kommer det att utföras vägarbeten på södra sidan av Malmövägen vid hållplats Storgatan. Detta medför att hållplatsen stängs och busslinjerna 174, 172, 166, 155 och 127 påverkas.

Läs mer

Nya dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket

Som vi tidigare lovat fortsätter vi fotodokumentationen av dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket.

Läs mer

Nya busshållplatsen på Malmövägen

Området kring nya busshållplatsen kommer inte bli färdigt i tid till öppnandet den 12 december

Läs mer

Nya dagvattenpumpstationen vid Gullåkraverket

Under arbetets gång kommer vi att fotografera byggnationen av dagvattenpumpstationen vid Reningsverket. Bilder från bygget läggs ut efterhand som arbetet fortskrider.

Läs mer

Premiär för nya busshållsplatsen på Malmövägen

Fredagen den 7 december kl. 13 – 16 kommer Nobina tillsammans med Skånetrafiken och kommunen att informera om linjeförändringarna som kommer att gälla från och med den 9 december. Det kommer att finnas möjlighet att titta på den nya bussen, vara med i tipstävling, ställa frågor och ladda JOJO-kort.

Läs mer