Premiär för nya busshållsplatsen på Malmövägen

Fredagen den 7 december kl. 13 – 16 kommer Nobina tillsammans med Skånetrafiken och kommunen att informera om linjeförändringarna som kommer att gälla från och med den 9 december. Det kommer att finnas möjlighet att titta på den nya bussen, vara med i tipstävling, ställa frågor och ladda JOJO-kort.

Läs mer

Himalayabjörkar på Månområdet nedsågade för andra gången

Staffanstorps kommun arbetar för att utveckla parker och grönområden till attraktivare miljöer. En del i detta är att plantera nya träd av olika arter. På Månområdet i parken söder om Fullmånen har det planterades himalayabjörk i två omgångar som någon har sågat ner.

Läs mer

Borggårdsängen blir park

I vecka 46 startar anläggningen av den nya parken. Då kommer över 1000 plantor att ta plats på Borggårdsängen för att skapa en mer innehållsrik parkmiljö och ett mer upplevelserikt gångstråk längs med Borggårdsbäcken.

Läs mer

Farligt Avfall-bilen blir permanent

Sysavs Farligt Avfall-bilen startade som ett projekt för snart två år sedan. Projektet har nu utvärderats och från 2013 är Farligt Avfall-bilen en permanent service till kommuninvånarna i södra Skåne.

Läs mer

Vatten- och avloppsarbete på Åkervägen i Hjärup

På Åkervägen i Hjärup kommer det att utföras renoveringsarbete på vatten- avlopps- och dagvattenledningarna.

Läs mer

Ny dagvattenpumpstation byggs vid Gullåkraverket

Arbetet med att bygga en ny dagvattenpumpstation vid Reningsverket i Staffanstorp har påbörjats. Pumpstationen kommer att hålla nere vattennivåerna i Borggårdsdiket för att få ett bättre skydd mot översvämningar vid skyfall

Läs mer