Ny översiktsplan – Den tidiga dialogen har startat

Kom med synpunkter, idéer och förslag! Vad är unikt för Staffanstorp? Hur kan kommunen utvecklas för framtiden? Vilka platser är viktiga för dig?

Läs mer

Sockerstan – ett unikt projekt

Susanna Falck arbetar som planarkitekt på stadsbyggnadskontoret på Staffanstorps kommun och är en av stadsplanerarna bakom nya Sockerstans gestaltning.

Läs mer

Sockerstan – äntligen på gång!

Äntligen börjar Sockerstan växa fram. Först ut att byggas är det nya vårdboendet med utsikt både mot Sockerbruksparken och den gamla möllan. Byggstart troligen redan i höst.

Läs mer

Just nu i Sockerstan

Nu börjar det hända saker på plats i Sockerstan. Ni kanske har gått förbi det gamla Sockerbruksområdet i Staffanstorp och sett att det är stor aktivitet på området. Just nu rivs en del av Fabriken.

Läs mer

Detaljplan för Sockerstan vårdboende antagen

Detaljplan för del av Brågarp 6:1 Sockerstan vårdboende har antagits av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 21 juni 2017.

Läs mer

Vikhem IV antagen!

Detaljplanen för Vikhem IV har antagits. Syftet med planförslaget är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av Vikhemsområdet i södra Staffanstorp.

Läs mer