Föräldramötet 28/8 2013 för 5-6-or

Det var ett välbesökt föräldramöte i våra nya, vackra lokaler på Baldersskolan.

Läs mer

Start- och sluttider för 5-6

Tider och idrottslektioner – Årskurserna 5-6

Läs mer

Allmän information från idrotten, 5-7

Det är viktigt att komma ihåg att Baldersskolan har nolltolerans mot mobbning. Detta gäller inte minst när vi är i idrottshallarna och omklädningsrummen. All misstanke om mobbning/kränkning kommer att rapporteras till Balderskolans BAM grupp för vidare utredning.

Läs mer

Arbetslag 5-6, om veckan som gått och lite om vad som komma skall.

Veckans stora event har annars varit att årskurserna 5 och 6 har blivit stolta ägare till en dator. Varje elev har fått en inledande kurs kring sin dator och nu kommer det spännande arbetet med olika program att fortsätta här i skolan. Det ser vi fram emot!

Läs mer