Föräldramötet 28/8 2013 för 5-6-or

Det var ett välbesökt föräldramöte i våra nya, vackra lokaler på Baldersskolan. Kanske kom så många för att höra om de datorer som våra elever nu ska få. Efter den informationen samlades vi i klassrummen och pratade om mer allmänna saker. Vi pratade kring denna presentation föräldramöte.