Terminsplanering för år 4-7

Under höstterminen kommer vi att arbeta med samtliga centrala mål i Idrott och Hälsa. Vårterminen blir en repetition och fördjupning av målen. Vissa ändringar på datum för respektive lektion kan förekomma men innehållet förblir densamma.

Idrott och hälsa terminsplanering 4A

Idrott och hälsa terminsplanering 4B

Idrott och hälsa terminsplanering 5A

Idrott och hälsa terminsplanering 5B

Idrott och hälsa terminsplanering 5C

Idrott och hälsa terminsplanering 6A

Idrott och hälsa terminsplanering 6B

Idrott och hälsa terminsplanering 7B

Idrott och hälsa terminsplanering 7C