Information från idrotten

Nu har halva terminen gått och vi börjar närma oss jul samt omdömen/betyg. Jag skulle vilja påminna samtliga elever och föräldrar i klasserna 4-7, att de har möjlighet att ta del av terminsplaneringen för Idrott och Hälsa på vår hemsida under fliken ”idrott”. Där hittar ni samtliga tider, salar och aktiviteter för höstterminen.

Kom ihåg att vara så förberedda och aktiva som möjligt på lektionerna!

Vänligen, Joanna Ciobanu

Idrottslärare