Klass 4A och 4B under vecka 5

Denna vecka är snön på besök. Tänk att alla måste ha med sig kläder för att klara vara ute på rasterna. Det är också förbjudet att kasta snöbollar på skolans område.

Läs mer

V-klass

Från och med nästa vecka kommer vi att använda oss av V-klass för bland annat frånvaroregistrering. Tyvärr har det gått ut ett felaktig rapport till vissa föräldrars mailadress. Var vänlig att bortse från den […]

Läs mer