V-klass

Från och med nästa vecka kommer vi att använda oss av V-klass för bland annat frånvaroregistrering. Tyvärr har det gått ut ett felaktig rapport till vissa föräldrars mailadress. Var vänlig att bortse från den rapporten. Vi kommer i veckan att skicka hem information och inloggningsuppgifter till V-klass till alla föräldrar.

Vänligen

Anne Björcke Nilsson, rektor