Musikskola

Sedan HT 2013 finns vi “ PSS Musikskola”  på Baldersskolan.
Vi erbjuder undervisning i sång, kör, fiol, tvärflöjt, piano, gitarr , bas och
trummor.
Vår sånglärare Jessica Friberg skulle gärna starta en kör på er skola –
Välkomna med era anmälningar!