Ny skolledning på Baldersskolan

Blomma Foto:Lisbeth Svensson

Vi hälsar Bengt Pregart välkommen som tillförordnad rektor för Baldersskolan under hösten 2016. Bengt har mer än 30 års erfarenhet som skolledare och kommer tillsammans med biträdande rektor Katarina Vrgoc att leda skolans arbete.

Under hösten förstärks skolledningen med projektledare Louise Öst som inriktar sitt arbete mot det utvecklingsarbete som planeras utifrån bland annat kritik från Skolinspektionen. I arbetet finns också utbildningskontorets utbildningsstrateger med som en resurs.

Nu påbörjas rekryteringen av ny rektor som ska tillträda i januari 2017.

Stina Hansson, utbildningschef