Baldersskolan fick grönt ljus från Skolinspektionen

Baldersskolans invigning. Foto: Ivar Sjögren

Skolinspektionen är nöjd med åtgärderna som vidtagits på Baldersskolan under hösten och det utvecklingsarbete som har påbörjats. Under våren följer Skolinspektionen upp arbetet på enheten.

Förra veckan blev det klart att Louise Öst kommer att tillträda som rektor den 27 februari. Louise har arbetat som konsult på Baldersskolan sedan augusti och hon har varit en viktig del i utvecklingsarbetet som resulterat i det positiva beslutet från Skolinspektionen.