Byt två använda batterier mot en kaka!

Klass 4 a deltar under våren i Batterijakten som anordnas av Håll Sverige Rent, VARTA och Claes Olsson. Syftet med batterijakten är att öka återvinningen av batterier samt att skapa medvetenhet om batteriernas påverkan på vår miljö.

Batterijakten består av tre delar, insamling, utbildning och kreativitet. Insamlingen innebär att eleverna samlar batterier hemma och hos grannar och vänner. Eleverna lämnar sedan in batterierna för återvinning. Utbildningsdelen är direkt kopplad till olika ämnen och skolans läroplan. Varje klass ska genomföra minst tre lektionsuppdrag, utifrån bland annat historia, naturvetenskap, matematik och svenska. Till stöd för läraren finns olika lektionsplaneringar för olika ämnen som handlar om allt från elektricitetens historia, olika sorters batterier, experiment med citronbatterier och övningar i retorik.

I det kreativa momentet ska klassen hitta på ett sätt att bidra till att göra sin skola till att bli bättre batteriåtervinnare. Klassen har bestämt sig för att baka kakor i form av batterier. Alla elever och personal kan under fredagen den 24 mars byta till sig en kaka till priset av två använda batterier.

Batterijakten är en tävling och det finns fina priser till klassen i potten. Den stora vinnaren är dock vår miljö. Klassen har även fått en ökad gemenskap genom att samarbeta mot ett gemensamt mål.

Kontakt;
Arne Sjöberg, klasslärare 4 A