Nu tar vi en paus…

smartphone Foto; TeroVesalainen By; Pixabay.com

Vi kommer under resten av terminen ta en paus i mobilanvändningen på skolan.

Sedan jag tillträdde som rektor har det anmälts ett ökande antal kränkningar via sociala medier under skoltid. Detta har resulterat i att elever känner sig obekväma med att de upplever att de kan bli fotograferade eller filmade av kamrater utan att bli tillfrågade Det har även kommit klagomål från elever på skolan att lektioner störs på grund av att mobilanvändning.

Min bedömning är att det råder en otydlighet kring hur vi ska hantera användandet av mobiltelefoner i skolan. Detta är något vi behöver arbeta med och förankra hos såväl personal, elever och vårdnadshavare. Fram till dess behöver vi en paus i mobilanvändandet. Jag behöver tid att utreda de kränkningar som skett samt tid att skapa förutsättningar för ett gemensamt arbete med våra ordningsregler. Vid kränkningar på nätet är oftast många elever inblandade, bilder och text skickas iväg med ett knapptryck, vilket gör skolans och polisens utredningsarbete omfattande.

Jag har ansvar för att eleverna känner sig trygga på Baldersskolan, mitt beslut är en skyddsåtgärd under en tidsbegränsad period. Vi kan aldrig acceptera kränkningar och skolfrånvaro på grund av otrygghet.

Mobilpausen innebär att eleverna inte får lov att använda sig av mobiltelefoner på skoltid vilket även inkluderar raster och fritidshemmet. Vi uppmanar eleverna att lämna mobilerna hemma. Om mobilernas tas med ska de förvaras i väskan eller lämnas in på expedition för att låsas in.

Min tanke är att skolledning, personal, elevråd och skolråd när höstterminen börjar ska jobba med frågan och att vi gemensamt tar fram nya ordningsregler.

Vi har datorer och Ipads på skolan, vilket gör att vi kan fortsätta vår väg mot en digitaliserad skola under kontrollerade former även under denna paus i mobilanvändandet.

Inget barn kommer att nekas att ringa hem, men det ska förankras hos undervisande lärare. Om ni behöver kontakt med era barn under skoltid så går det bra att ringa skoladministratör Marie Jeppsson så förmedlar hon kontakten. Ni når Marie på telefonnummer: 046-251147

Louise Öst

Rektor