Rektorn har ordet

F-klass Foto: Klimkin By: pixabay.com

Jag heter Louise Öst och är rektor på Baldersskolan sedan februari 2017.

Under många år har jag jobbat som konsult inom skolutvecklingsfrågor och under höstterminen 2016 var jag projektledare för Balderssprojektet vars syfte är att förbättra lärmiljön på Baldersskolan. När jag tillträdde min tjänst hade jag hunnit få en god bild av vad skolan behöver utveckla. Jag har en lång bakgrund som skolledare, i olika roller, och tycker att utbildning är något av det dyrbaraste som finns. Tillsammans med personalen på Baldersskolan ska jag lägga all min kraft på att ge varje elev goda förutsättningar att lyckas med skolarbetet och nå sin fulla potential.

Baldersskolan omfattar årskurserna F-9 och är en skola i centrala Staffanstorp. Det är en stor vinst att vi får följa våra elever över lång tid. På Baldersskolan arbetar vi målmedvetet för att eleverna ska få möjlighet att växa, utveckla talanger och intressen. Vi  jobbar aktivt med att skapa bra kamratskap, så att trivsel och trygghet ger bra förutsättningar till kunskapsutveckling som skapar goda möjligheter inför framtiden.

För lärarna och för mig som rektor är det viktigt att ha en nära kontakt med elever och vårdnadshavare, där öppenhet och delaktighet skapar bra förutsättningar för att våra elever ska lyckas bra i skolan.

Jag ser fram emot att möta er och era barn under deras skolgång på Baldersskolan.

Louise Öst, rektor på Baldersskolan