Baldersskolans profil

På Baldersskolan vill vi möta framtidens arbetsmarknad genom att erbjuda elever med extra intresse att söka sig till vår matematikprofil. Syftet med profilen är att på ett lustfyllt sätt, öka elevernas matematiska kunskaper och erbjuda förutsättningar att lyckas i framtiden.

Läs mer

Baldersskolan – en mobilfri skola

Som ni vet har vi haft en paus i mobilanvändandet sedan maj 2017. I samband med att vi införde det så togs även beslut om att utreda effekterna av pausen samt att arbeta med elever, vårdnadshavare och personal kring vilka regler som skulle gälla framgent.

Läs mer