Baldersskolans profil

Matematik Foto: Geralts By: pixabay.com

Matematikprofil

Vi är mitt i en tid där allt går i en snabbare takt mot ett samhälle som ställer nya krav på oss och framförallt på våra barn och unga. Hälften av alla jobb som finns idag kommer i framtiden att vara ersatta med robotar eller automatiserade processer, enligt R. Shiller nobelpristagare i ekonomi 2013. Det innebär i sin tur att framtidens arbetsmarknad kommer behöva fler programmerare, spelutvecklare, ekonomer, ingenjörer och forskare. Vi går mot en tid där matematik blir allt viktigare.

På Baldersskolan vill vi möta framtidens arbetsmarknad genom att erbjuda elever med extra intresse att söka sig till vår matematikprofil. Syftet med profilen är att på ett lustfyllt sätt, öka elevernas matematiska kunskaper och erbjuda förutsättningar att lyckas i framtiden. Målet är att skapa goda samarbeten med Vattenhallen vid Lunds universitet, Polhemsskolan och näringslivet, för att förankra matematiken i utmanande och utvecklande temaarbeten.

Arbetet i profilklassen präglar undervisningen i matematik, teknik, fysik, kemi och biologi i första hand. Samhällsorienterande ämnen bidrar med ämnesövergripande arbetsområden med matematiken som en röd tråd.

Vi arbetar med såväl traditionell matematik för att befästa begrepp, matematiska processer och förståelse men arbetar också med praktiska övningar i matematik. Utöver timplanen i matematik erbjuds eleverna 2 timmar extra undervisning inom matematik och naturorienterande ämnen varje vecka. Tack vare de extra timmarna kan vi arbeta mycket mer med matematik och fördjupa och specialisera oss mer. Inom profileringen lägger vi extra fokus på programmering men arbetar även med mer omfattande och inriktade laborationer, bjuder in gäster och gör studiebesök.

Vi är övertygade att deltagande i profilklassen ökar elevernas förmågor och vidareutvecklar elevernas intresse för matematik och naturorienterande ämnen, ökar chanserna att läsa mer och svårare naturkunskap och matematik i framtiden samt att eleverna får ännu en dimension av stimulerande undervisning på Baldersskolan.