Information om behöriga lärare

 

Sveriges Television

I dagarna har svt publicerat en tjänst där det går att söka fram hur hög andel behöriga lärare olika skolor i landet har. Denna sökmotor är en del av SVTs bevakning inför valet 2018. Den statistik som lämnas är dock inte aktuell utan gällde för hösten 2016. Baldersskolan har idag 88 procent behöriga lärare.

I oktober varje år lämnar samtliga skolor i landet in uppgifter om skolans personal till SCB. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för beräkning av exempelvis personaltäthet och andel behöriga lärare. Statistiken finns tillgänglig i olika databaser, bland annat på SIRIS och KOLADA. Eftersom det är mycket siffor som ska sammanställas tar det tid innan de aktuella uppgifterna sammanställs och publiceras.