Varmt välkomna till läsåret 21/22!

Varmt välkomna tillbaka efter sommaren!

Läsårets första skoldag är den 18 augusti. Eleverna börjar som följer:

åk F kl 8.30

åk 1-3 kl 8.15

åk 4-6 kl 8.15

åk 7 kl 8.30 (samling i entréhallen där nya mentorer möter upp)

åk 8-9 kl 10.00.

Den första skoldagen följer eleverna ordinarie schema, men slutar senast 14.00. Lunch serveras som vanligt. Den 19 augusti och framåt är det vanliga skoldagar enligt schema. Schemat finns att tillgå i Vklass i samband med skolstart.

Förändring i ledningsorganisation

Under läsåret 21/22 är Madelene Skog tf rektor för Sanna. Det innebär att Madelene är rektor för åk F-9. Sanna är tillbaka igen till läsårstart 22/23. Vid funderingar når ni Madelene på madelene.skog@staffanstorp.se. Till Madelene vänder sig föräldrar med frågor rörande åk 4-9.

Kristina Pahovic har i maj 2021 tillträtt som biträdande rektor för åk F-3 samt fritidshem. Till Kristina vänder sig föräldrar med frågor rörande åk F-3 respektive fritidshemmet.

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar!