Baldersskolans profil

På Baldersskolan vill vi möta framtidens arbetsmarknad genom att erbjuda elever med extra intresse att söka sig till vår matematikprofil. Syftet med profilen är att på ett lustfyllt sätt, öka elevernas matematiska kunskaper och erbjuda förutsättningar att lyckas i framtiden.

Läs mer

Baldersskolan – en mobilfri skola

Som ni vet har vi haft en paus i mobilanvändandet sedan maj 2017. I samband med att vi införde det så togs även beslut om att utreda effekterna av pausen samt att arbeta med elever, vårdnadshavare och personal kring vilka regler som skulle gälla framgent.

Läs mer

Skolval inför åk 7

Information  Tisdagen den 21 maj 2019 Kl. 08.30 – 10.00 besöker alla blivande sjuor Baldersskolan. Måndagen den 27 november 2018 Kl. 18.00 har vi öppet hus inför skolvalet till åk 7.

Läs mer

Information om blivande förskoleklass

Onsdagen den 22 november kl. 17.30 har vi öppet hus med informations möte för blivande förskoleklass.

Läs mer

Inbjudan till workshop i Vklass

Baldersskolan bjuder in vårdnadshavare till en workshop i Vklass. Workshopen är tänkt för er som vill lära er mer om olika funktioner i Vklass.

Läs mer

Åk 4 bildar egna partier

Åk 4 har i SO arbetat med ett projekt där alla elever fått bilda ett eget parti. Under torsdagen var Barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic på besök i klassen och besvarade frågor från eleverna. Klassen fick också en inbjudan till Rådhuset i vår.

Elevernas arbete har uppmärksammats av Lilla Aktuellt. Du kan se inslaget på svt.play.

Läs mer