Rektorn har ordet

Jag heter Louise Öst och är rektor på Baldersskolan sedan februari 2017. Som rektor anser jag det är av yttersta vikt att vara närvarande, leda och inspirera till lärande, där hög kvalité ska genomsyra skolans och fritidshemmets alla delar.

Läs mer

Mentorskap för ökad trygghet och studiero

Som ett led i vårt arbete med ökad “Trygghet och studiero” inför vi mentorstjänster på Baldersskolan höstterminen 2017. Eleverna i årskurs 4-9 får en mentor per årskurs som coachar dem och ger dem stöd i såväl studier som i personlig- och social utveckling.

Läs mer

Nu tar vi en paus…

Vi kommer under resten av terminen ta en paus i mobilanvändningen på skolan.

Läs mer

Klass 4a kom på tredje plats i Batterijakten!

Nu är vinnarna i Håll Sverige rents Batterijakt utsedda och vår klass 4a kom på tredje plats i landet i hård konkurrens med landets övriga skolor. Priset består av 10 000 kr som tillfaller klassen. Hur pengarna ska användas har klassen ännu inte bestämt men någon form av studieresa för klassen är det som lockar mest.

Läs mer

Byt två använda batterier mot en kaka!

Klass 4 a deltar under våren i Batterijakten som anordnas av Håll Sverige Rent, VARTA och Claes Olsson. Syftet med batterijakten är att öka återvinningen av batterier samt att skapa medvetenhet om batteriernas påverkan på vår miljö.

Läs mer

Baldersskolan fick grönt ljus från Skolinspektionen

Skolinspektionen är nöjd med åtgärderna som vidtagits på Baldersskolan under hösten och det utvecklingsarbete som har påbörjats. Under våren följer Skolinspektionen upp arbetet på enheten.

Läs mer