Informationsmöte

Alla föräldrar som önskar ytterligare information hälsas välkomna till informationsmöte angående den nya skolan. Den kommer att äga rum i matsalen på Centralskolan den 5 december kl 17.30.

Läs mer

Ombyggnad

Under vecka 47 och vecka 48 kommer vi att flytta ut från vissa av våra lokaler för att bygga om och sätta in nya möbler. Klasserna kommer under den närmsta tre månaderna ha ett ”hemklassrum” där de har de flesta av sina lektioner.

Läs mer

Välkomna till ”Nya skolans” webbplats!

Här kommer jag att skriva och berätta hur processen fortlöper inför bildandet av den ”nya skolan” i Staffanstorp. Planen är att det ska börja byggas och förbättras i lokalerna den 21 december 2012 för att den 15 juli stå helt klar inför skolstarten höstterminen 2013.

Läs mer

”Nya skolan” ett arbetsnamn

”Nya skolan” är ett arbetsnamn. Arbete pågår med att ta fram olika förslag för att få fram skolans nya namn.

Läs mer

Informationsmöte om nya skolan

Tisdagen den 6:e november kl 18 har vi informationsmöte i Centralskolans matsal om den nya skolan. Ingen föranmälan behövs. Välkomna!

Läs mer