Psykolog

Vår skolpsykolog hetter Hanna Järnehage. Hanna sitter med i skolans elevvårdsgrupp och hennes uppdrag är att bidra till att alla elever uppnår målen i skolan. Hanna arbetar med handledning till pedagogerna och övrig personal i skolan, konsultation för personal och föräldrar, utredning och bedömning av elevers svårigheter och styrkor samt enstaka stödsamtal med elever.

Du som förälder, personal eller elev kan vända dig till Hanna med din oro eller funderingar kring barn och ungdomars situation, utveckling och beteende. Du kontaktar henne via mejl eller via telefon 046-287 17 39.

Hoppa till navigering