Psykolog

Vår skolpsykolog heter Johanna Steen.

Johanna sitter med i skolans EHT, men tillhör kommunens central barn- och elevhälsa.

Johanna arbetar med handledning till pedagogerna och övrig personal i skolan, konsultation för personal och föräldrar, utredning och bedömning av elevers svårigheter och styrkor samt enstaka stödsamtal med elever.

Du som förälder, personal eller elev kan vända dig till Johanna med din oro eller funderingar kring barn och ungdomars situation, utveckling och beteende. Du kontaktar henne via mail.

Hoppa till navigering