Skolkurator

Jag heter Maria Söderdahl och arbetar som skolkurator på Balder. Jag är anställd av Resurscentrum – Central barn- och elevhälsa i Staffanstorp.

Du som elev

Om du behöver någon att prata med så finns jag här för dig. Det finns inget som fel att prata med mig om. Våra samtal kan handla om familjen, kompisar, kärlek, mobbning, självförtroende, ensamhet, ledsenhet eller rädsla.

Hur får du kontakt med mig? Kom förbi mitt rum på skolan, mejla, skriv i Vklass, ring eller skicka ett sms. Be en lärare eller en förälder att ta kontakt med mig.

Du som förälder

Om du känner oro för ditt barn, behöver stöd i din föräldraroll eller hjälp i samarbetet med skolan är du välkommen att ta direkt kontakt med mig. Vid behov kan jag var behjälplig att kontakta andra myndigheter t.ex. socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, kommunens Resurscentrum eller andra stödfunktioner i samhället.

Du som skolpersonal

Jag ingår i skolans elevhälsoteam och stöttar och vägleder i vårt gemensamma elevhälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi kan diskutera elev/grupp/klass och se om vi gemensamt kan hitta en lösning. Är du orolig för en elev kan du kontakta mig för vidare konsultation och råd.

Jag har tystnadsplikt och anmälningsplikt

Det betyder att det du berättar för mig får jag inte föra vidare. Anmälningsskyldigheten innebär att all personal i skolan är skyldig att anmäla till socialtjänsten om dem i sitt arbete får veta något som kan leda till att sociala myndigheter behöver ingripa till ett barns skydd.

Ni är välkomna att kontakta mig på tel 0709-351636 eller via mejl maria.soderdahl@staffanstorp.se

 

 

 

Hoppa till navigering