Specialpedagog och speciallärare

Vi som arbetar som specialpedagog och speciallärare på Baldersskolan heter Lisbeth Friberg, Kristofer Svensson, Inger Levin och Ann-Sofie Syrén. Vi arbetar med att ge stöd när den vanliga pedagogiken inte räcker till. Vi arbetar med att stödja elever så att de kan utveckla sina förmågor så långt det är möjligt. Vårt arbete med elever sker i huvudsak i ordinarie klass. Stödet kan exempelvis handla om introduktion av olika kompensatoriska hjälpmedel.

Vi kan även vara med när det upprättas ett åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram skrivs när en elev riskerar att inte uppnå målen. Vi ingår i skolans elevvårdsgrupp.

Lisbeth Friberg  speciallärare

Kristofer Svensson specialpedagog

Inger Levin, speciallärare

Ann-Sofie Syrén, speciallärare

Hoppa till navigering