Trivselregler – ordningsregler

Trivselregler och ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö

Baldersskolan är en mobilfri skola. Även besökare ombeds respektera vår mobilpolicy.

Jag är rädd om mig själv
 • Jag kommer mätt och utvilad till skolan.
 • Jag passar skolans tider och är närvarande på mina lektioner.
 • Jag har rätt material med mig till samtliga lektioner.
 • Jag ger mig själv och andra arbetsro.
 • Jag använder iPad och dator efter lärarens tillåtelse och instruktioner.
Jag är rädd om andra
 • Jag visar respekt, hänsyn och tolerans mot ALLA på skolan.
 • Jag använder ett vårdat språk.
 • Jag utsätter inte mig själv eller andra för risker genom bråk konflikter och våld.
Jag är rädd om min skolmiljö
 • Jag är rädd om mitt skolmaterial.
 • Jag är rädd om skolans lokaler och utrustning.
 • Jag skräpar inte ner.
 • Jag äter och dricker i matsalen.
 • Jag bidrar till matro och ordning i matsalen.

Åtgärder som vidtas om elev inte följer trivselreglerna:

 1. Tillrättavisning, samtal med mentor/lärare.
 2. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser kontaktas vårdnadshavare för möte på skolan.
 3. I vissa situationer kan EHT, rektor, socialtjänst och/eller polis delta.

 

Hoppa till navigering