Trivselregler – ordningsregler på Baldersskolan

Trivselregler och ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö

Baldersskolan är en mobilfri skola.  Eleverna lämnar in sin mobil på morgonen och den återlämnas vid skoldagens slut. Även besökare ombeds  att respektera vår mobilpolicy.

Baldersskolan är en arbetsplats för stora och små. På Baldersskolan

….leker/spelar vi ute

…har vi nolltolerans mot skojbråk (verbalt som fysiskt) 

…går vi lugnt i korridoren

…tänker vi på språkbruk och ljudnivå

tar vi hand om vår skola och slänger skräp i papperskorgar

…är vi ALLTID bra förebilder för de yngre

Konsekvenstrappa om regler inte hålls

1. Tillsägelse

2. Tillrättavisning/samtal med elev

3. Kontakt med hemmet

4. Möte mentor/klasslärare +vårdnadshavare + elev

5. Möte med rektor + mentor/klasslärare +vårdnadshavare + elev

Hoppa till navigering