Staffanstorps F-9 skola

Baldersskolan ligger mitt inne i Staffanstorps och är en grundskola för årskurserna F-9. Baldersskolan har nya, fräscha och ljusa lokaler. Skolan arbetar utifrån en helhetssyn på lärandet. Skolans medarbetare arbetar i arbetslag runt en elevgrupp. Undervisningen är varierad och innehåller såväl arbetspass, lektioner som lärandesituationer i större och mindre grupper.

Läs mer »

Information om blivande förskoleklass

Onsdagen den 22 november kl. 17.30 har vi öppet hus med informations möte för blivande förskoleklass.

Läs mer »

Inbjudan till workshop i Vklass

Baldersskolan bjuder in vårdnadshavare till en workshop i Vklass. Workshopen är tänkt för er som vill lära er mer om olika funktioner i Vklass.

Läs mer »

Åk 4 bildar egna partier

Åk 4 har i SO arbetat med ett projekt där alla elever fått bilda ett eget parti. Under torsdagen var Barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic på besök i klassen och besvarade frågor från eleverna. Klassen fick också en inbjudan till Rådhuset i vår.

Elevernas arbete har uppmärksammats av Lilla Aktuellt. Du kan se inslaget på svt.play.

Läs mer »

Rektorn har ordet

Jag heter Louise Öst och är rektor på Baldersskolan sedan februari 2017. Som rektor anser jag det är av yttersta vikt att vara närvarande, leda och inspirera till lärande, där hög kvalité ska genomsyra skolans och fritidshemmets alla delar.

Läs mer »

Mentorskap för ökad trygghet och studiero

Som ett led i vårt arbete med ökad “Trygghet och studiero” inför vi mentorstjänster på Baldersskolan höstterminen 2017. Eleverna i årskurs 4-9 får en mentor per årskurs som coachar dem och ger dem stöd i såväl studier som i personlig- och social utveckling.

Läs mer »

Nu tar vi en paus…

Vi kommer under resten av terminen ta en paus i mobilanvändningen på skolan.

Läs mer »

Klass 4a kom på tredje plats i Batterijakten!

Nu är vinnarna i Håll Sverige rents Batterijakt utsedda och vår klass 4a kom på tredje plats i landet i hård konkurrens med landets övriga skolor. Priset består av 10 000 kr som tillfaller klassen. Hur pengarna ska användas har klassen ännu inte bestämt men någon form av studieresa för klassen är det som lockar mest.

Läs mer »