Skolråd

Samarbete mellan skola och hem 

Skolrådet träffas två gånger per termin och består av föräldrarepresentanter för samtliga årskurser/klasser på skolan samt skolledningen. Alla representanter blir personligen inbjudna till varje tillfälle.

Om du har frågor som du vill ska lyftas på skolrådet så ta kontakt med representanten för ditt barns klass.

Protokoll från skolråden hittar ni på V-klass.

Hoppa till navigering