Skolutveckling

Baldersskolans skolutvecklingsgrupp består av skolledning samt skolans fem förstelärare.

Våra förstelärare är;
Annika Österlindh
Maria Anderson
Johanna Gullberg
Helena Rameke

Hoppa till navigering