Helena Rameke

Jag heter Helena Rameke och är legitimerad lärare i svenska/ svenska som andraspråk och i engelska för åk 3 upp till gymnasiet. Jag jobbar sedan vårterminen 2017 på Baldersskolan där jag undervisar både på mellanstadiet och på högstadiet i mina ämnen.

Jag delar med många forskare av idag de systemteoretiska grundtankar om hur vi lever i sociala sammanhang; allt påverkar allt, inget förhållande existerar oberoende av något annat. Elever påverkar alltså sin miljö och påverkas av sin miljö; vad som händer i skolan påverkar vad som händer i hemmet och tvärtom. Jag ser därför relationell pedagogik som en egen praktisk yrkesteori att arbeta efter och tycker det är av allra största vikt att skapa förtroendefulla relationer runt omkring mig både mellan kollegor, elever och föräldrar i hela skolverksamheten.

Min ambition är att tidigt låta eleverna vara delaktiga och ge egna förslag och behov på innehållet i undervisningen. Därefter planerar jag enligt kunskapskraven för ämnet sedan tema, form och metod för terminens vidare skolarbete. Att låta eleverna få vara med och påverka sin undervisning tror jag gör dem mer motiverade och engagerade i sitt skolarbete och sin egen utveckling. Det skapar också en tillit, i vilken relationerna kan växa sig starkare.
Jag förespråkar tematisk undervisning där jag ser en styrka i att inkludera olika ämnen för att skapa sammanhang och förståelse. Jag lägger stor vikt vid att kunna “språka” på olika sätt, både verbalt men att även grammatiskt kunna skriva för att vara medveten om hur språket uppfattas och hur det påverkar. Min undervisning består av många uttrycksformer med hjälp av digitala verktyg för att skapa nyfikenhet hos eleverna och ge dem möjlighet att hitta styrkan i egna uttrycksformer och i att kommunicera. I dagens medie-exponerade globala samhälle blir relation och kommunikation en viktig kompetens för att förstå sammanhang, kunna påverka och få deltaga. Jag har nämligen en vision av ett optimerat lärande, där alla klarar av att utvecklas men får olika hjälp för deras olika behov och ges olika möjligheter till att utvecklas.

Jag vill framför allt vara med och utveckla den digitala kompetensen i skolverksamheten. Dels för att kunna bidra till att underlätta för oss lärare i vår undervisning och i vårt uppdrag, och dels för att motivera eleverna med hjälp av dagens teknik. Det gäller för skolan att hänga med i samhällets utveckling!

Hoppa till navigering